Detektywi w walce z porwaniami rodzicielskimi

Porwanie rodzicielskie to sytuacja, w której jeden rodzic zabiera dziecko i drugi rodzic nie wie, co się z dzieckiem dzieje. Do porwań rodzicielskich najczęściej dochodzi w trakcie spraw rozwodowych, gdzie jeden rodzic chce separować dzieci od drugiego rodzica, jak również w sytuacji, kiedy jeden rodzic ma ograniczone prawa rodzicielskie i w ten sposób „kradnie” dzieci. Pomoc detektywa z Warszawy w takich sytuacjach przychodzi szybciej i skuteczniej niż pomoc policji, która może nie przyjść w ogóle, ponieważ nie wszystkie przypadki porwań rodzicielskich są faktycznie przestępstwami.

Dlaczego detektyw?

Detektyw Warszawa jest w stanie udzielić pomocy poszkodowanemu rodzicowi natychmiast i jest to jedna najważniejsza cecha jego udziału w sprawie. Detektyw Warszawa wchodzi do akcji niezależnie od tego, czy zostało popełnione przestępstwo, czyli kiedy rodzic zabierający dziecko miał ograniczone prawa rodzicielskie, czy takiego przestępstwa nie było, ponieważ rodzic ma pełnię praw rodzicielskich. W drugiej z tych sytuacji policja nie pomoże nam w ogóle, a w pierwszej zajmie się sprawą dopiero po decyzji sądu, czyli średnio po tygodniu. W tym czasie detektyw z Warszawy jest w stanie ustalić wszystkie informacje o pobycie dziecka i przekazać je policji. Wszystkie informacje zebrane przez detektywa są zdatne do wykorzystywania w sądzie, więc nawet jeśli rodzic miał prawo zabrać dziecko bez zgody drugiego rodzica, poszkodowany rodzic w krótkim czasie dowie się, co się z dzieckiem dzieje i będzie miał możliwość na drodze sądowej dochodzić swoich praw związanych z opiekana dzieckiem. Detektywi z warszawy zawsze pracują szybciej od obciążonej także innymi sprawami policji.

 

Porwania rodzicielskie a prywatni detektywi

Porwanie rodzicielskie to termin, który w ostatnim czasie zaczyna się pojawiać w naszych mediach coraz częściej i niestety coraz więcej ludzi poznaje go także w praktyce. Jest to bowiem sytuacja, do której doprowadzają ludzi skrajne emocje związane z troskę o dziecko, często źle rozumianą. W przypadku porwania rodzicielskiego wielka rolę odegrać może zwłaszcza detektyw Warszawa.

Poszukiwanie dziecka porwanego przez rodzica

Każdy detektyw Warszawa powie nam, że porwanie rodzicielskie to sytuacja, w której jeden rodzic odebrał dziecko drugiemu rodzicowi i zabrał je w miejsce nieznane drugiemu rodzicowi. Dzieje się tak, kiedy rodzice mają wspólne prawa opieki nad dzieckiem jako małżeństwo, ale małżeństwo chyli się ku upadkowi. Może tak stać się także wtedy, kiedy prawa jednego dziecka są ograniczone i w ten sposób stara się on bezprawnie przejąć dziecko. Rola detektywa z Warszawy może być tutaj dwojaka. W pierwszym przypadku będzie on w stanie odszukać dziecko i umożliwić drugiemu rodzicowi kontakt z nim. Jest to sytuacja trudna, ponieważ w takim wypadku zabranie dziecka przez jednego rodzica nie jest przestępstwem i policja nie pomoże nam w żaden sposób. W drugim przypadku dziecko może odzyskać policja, ale zrobi to dopiero po prawomocnym wyroku sądu, na co zwykle potrzeb kilku dni. W tym czasie nie będziemy wiedzieć, co się z dzieckiem dzieje i gdzie jest, jeśli nie skorzystamy z pomocy detektywa z Warszawy. Wszystkie działania podejmowane przez warszawskiego detektywa mogą być później elementem sprawy sądowej, w której popełniający przestępstwo rodzic zostanie ukarany. Te same dokumenty posłużą do ustalenia nowego mechanizmu kontroli nad dzieckiem.